Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Článek se zabývá alternativním způsobem výpočtu přibliž né hodnoty čísla $\pi$. Tuto hodnotu získáme aproximací z plochy obrazce omezeného grafem funkce, která počítá harmonický průměr hodnot exponenciálních funkcí $^x$ a $^{-x}$, a osou $x$.
References:
[1] Navarro, J.: Tajemné $\pi$. Lze udělat kvadraturu kruhu?. Dokořán, Praha, 2018.
[2] Gielis, J.: The Geometrical Beauty of Plants. Atlantis Press, Paris, 2017. MR 3644202
[3] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Catenary. [online]. c2019 [cit. 9. 11. 2019]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Catenary
[4] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: The Old Packhorse Bridge, Carrbridge by Aviemore. [online]. c2019 [citováno 9. 11. 2019]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Old_Packhorse_Bridge,_Carrbridge_by_Aviemore._-_geograph.org.uk_-_58243.jpg
[5] Bellos, A.: Alex za zrcadlem. Jak se čísla odrážejí v životě a život v číslech. Dokořán, Praha, 2016.
Partner of
EuDML logo