Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
V tomto článku se seznámíme s pojmy Hausdorffova míra a dimenze, jejíž výpočet ukážeme na příkladu. Zjistíme, že existují útvary, které „vylézají“ ze svého běžného rozměru a nachází se tak někde mezi křivkou a plošným obrazcem, č i mezi plošným útvarem a prostorovým tělesem.
References:
[1] Hausdorff, F.: Dimension und äusseres Mass. Mathematische Annalen, 79 (1918), 157–179. DOI 10.1007/BF01457179 | MR 1511917
[2] Evans, L. C., Gariepy, R. F.: Measure Theory and Fine Properties of Functions. Studies in Advanced Mathematics, CRC Press, 1992. MR 1158660 | Zbl 0804.28001
[3] Sanderson, G.: Fractals are Typically not Self-Similar. Studies in Advanced Mathematics, 3Blue1Brown, 2017, https://www.nagwa.com/en/videos/146197972673/
Partner of
EuDML logo