Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek se zabývá vlastnostmi čtveřice bodů, které tvoří vrcholy obecného trojúhelníku a jeho ortocentrum. Těchto vlastností pak využijeme v konstrukční úloze a dále také zjistíme, jakou vlastnost tyto body mají, budeme-li uvažovat ortický trojúhelník k danému trojúhelníku.
References:
[1] Altshiller-Court, N.: College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle. Dover publications, New York, 2007. MR 2351498
[2] Švrček, J., Vanžura, J.: Geometrie trojúhelníka. SNTL, Praha, 1988.
Partner of
EuDML logo