Previous |  Up |  Next

Article

Title: Hausdorffova dimenze fraktálních množin (Czech)
Author: Panešová, Kateřina
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 95
Issue: 3
Year: 2020
Pages: 1-7
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: V tomto článku se seznámíme s pojmy Hausdorffova míra a dimenze, jejíž výpočet ukážeme na příkladu. Zjistíme, že existují útvary, které „vylézají“ ze svého běžného rozměru a nachází se tak někde mezi křivkou a plošným obrazcem, č i mezi plošným útvarem a prostorovým tělesem. (Czech)
.
Date available: 2020-11-24T13:11:17Z
Last updated: 2020-11-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148455
.
Reference: [1] Hausdorff, F.: Dimension und äusseres Mass.Mathematische Annalen, 79 (1918), 157–179. MR 1511917, 10.1007/BF01457179
Reference: [2] Evans, L. C., Gariepy, R. F.: Measure Theory and Fine Properties of Functions.Studies in Advanced Mathematics, CRC Press, 1992. Zbl 0804.28001, MR 1158660
Reference: [3] Sanderson, G.: Fractals are Typically not Self-Similar.Studies in Advanced Mathematics, 3Blue1Brown, 2017, https://www.nagwa.com/en/videos/146197972673/.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo