Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ortocentrické čtveřice bodů a trojúhelníků (Czech)
Author: Lach, Jiří
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 95
Issue: 3
Year: 2020
Pages: 8-13
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Článek se zabývá vlastnostmi čtveřice bodů, které tvoří vrcholy obecného trojúhelníku a jeho ortocentrum. Těchto vlastností pak využijeme v konstrukční úloze a dále také zjistíme, jakou vlastnost tyto body mají, budeme-li uvažovat ortický trojúhelník k danému trojúhelníku. (Czech)
.
Date available: 2020-11-24T13:11:45Z
Last updated: 2020-11-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148457
.
Reference: [1] Altshiller-Court, N.: College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle.Dover publications, New York, 2007. MR 2351498
Reference: [2] Švrček, J., Vanžura, J.: Geometrie trojúhelníka.SNTL, Praha, 1988.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo