Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mnoho žáků chodí na doučování matematiky, mnozí učitelé matematiky ve svém volném čase doučování poskytují. Co o něm ale víme? Soukromé doučování je v České republice poměrně málo probádané, tvoří ale nedílnou součást vzdělávání žáků. Následující článek přináší stručný přehled toho, co by učitele matematiky mohlo o doučování zajímat.
Summary:
Many pupils attend a private supplementary tutoring of Mathematics, many mathematics teachers provide some tutoring in their free time. But what do we know about it? Private supplementary tutoring is not researched much in the Czech Republic, nevertheless, it creates an inseparable part of pupils' education. This article offers a brief overview what a math teacher may be interested in concerning a tutoring.
Partner of
EuDML logo