Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Modely a pomůcky k vyučování matematice na prvním stupni základní školy neodmyslitelně patří. V tomto článku chceme čtenářům připomenout herní aktivity a pomůcky pro primární školu z řady německých učebnic a doprovodných materiálů projektu Mathe 2000. Horizontální a vertikální matematizace může být chápána jako součást tzv. realistického vyučování matematice, v němž je matematika zasazena do uměle připravené nebo skutečné žákovy reality. Pokud chybí horizontální matematizace, děti si správně nepředstaví problém, nedokážou situaci vhodným způsobem modelovat, neznázorňují. Pokud není zastoupena vertikální matematizace, vztah použitý k řešení dále nefunguje – nedá se zobecnit pro podobné úlohy.
Summary:
Models and aids necessarily belong to teaching mathematics in primary school. In this paper, we want to remind our readers of game activities and aids for primary school from German textbooks and accompanying materials of the Mathe 2000 project. This paper introduces problems with mirrors. The activity from this environment is elaborated in the form of a project for the 3rd and 4th year of primary school. Readers will get acquainted with the numeric triangle environment and sample problems from this environment. The last is the environment of tasks and activities to move tokens on simple plans. These activities develop space imagination and strategic thinking.
Partner of
EuDML logo