Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek si klade za cíl seznámit učitele matematiky i další zájemce s bavorským školským systémem a průběhem maturitních písemných prací z matematiky v Bavorsku, jejichž zvládnutí je nezbytné např. pro přístup k takovému vysokoškolskému vzdělání, že se mohou stát učiteli matematiky. Přílohou článku je volný překlad maturitní písemné práce z matematiky, která se konala 3. 5. 2017 na bavorských gymnáziích, a stručný postup řešení s výsledky (viz Kašparová, M. & Honzík, L. & Hora, J. & Pěchoučková, Š., 2017).
Summary:
The article presents Bavarian school system and qualifications, which are possible to achieve. Special attention is devoted to Mathe-Abitur examination and the preparation of math-teachers. At the end, there are given some data enabling a comparison of Bavaria and the Czech Republic.
Partner of
EuDML logo