Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Zamýšlíme se nad možnostmi, které nabízí řešení úloh ze soutěže Matematický klokan k rozvíjení kompetencí žáků základní školy. Úlohy mohou být využity v běžné výuce matematiky, ale také při individuální práci s nadanými žáky. Vybrané slovní úlohy z minulých ročníků soutěže v kategorii Klokánek pro žáky 4. a 5. ročníku jsou doplněny ukázkami žákovských řešení.
Summary:
The article reflects possibilities offered by solving problems of the Mathematical Kangaroo competition for developing competences of primary school pupils. Problems can be used in regular mathematical lessons including work with gifted pupils. Selected word problems from several years of the Ecolier category (4th and 5th grade) are accompanied by examples of pupils' solutions and by methodical comments.
Partner of
EuDML logo