Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Autentický text vychází z pravidel stanovených pro tvorbu učebnic matematiky nakladatelství Prodos v 90. letech, která byla formulována autorem příspěvku, který je současně hlavním autorem ucelené řady učebnic matematiky pro 1.–9. ročník nakladatelství Prodos. Následně byly a jsou učební texty upravovány tak, aby odpovídaly RVP ZV a současným reáliím.
Partner of
EuDML logo