Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek informuje o konferenci Dva dny s didaktikou matematiky, která je každoročně pořádána PedF UK v Praze ve spolupráci s SUMA JČMF.
Partner of
EuDML logo