Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V úvodu příspěvku je obsaženo několik matematických problémů z oblasti rekreační matematiky. Tyto problémy vypadají na pohled velmi efektně, jejich matematická podstata však obvykle nebývá složitá a snadno ji zvládnou i studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Ve druhé části příspěvku je teoreticky uvedeno řešení jednoho matematického hlavolamu, hanojské věže.
Summary:
The first part of the article introduces several problems from the area of recreational mathematics. Although these problems seem very impressive for non-mathematicians, their mathematical substance is not usually complicated and can be mastered by students of the primary school mathematics. The second part of the article offers the theoretical solution of a mathematics puzzle, the Tower of Hanoi.
Partner of
EuDML logo