Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tento článek navazuje na problematiku představenou v článku (Fajmon, 2018a) a zabývá se kvalitativním zpracováním ankety (Výsledky ankety, 2018) názorů na myšlenku, zda by bylo možné na gymnáziu (či jiné střední škole) s rozšířenou výukou matematiky (zahrnující komplexní čísla, analytickou geometrii v prostoru, diferenciální a integrální počet) vyučovat předměty matematika a fyzika v rámci jednoho provázaného celku (osnova pro prvních 180 hodin tohoto celku je nastíněna ve (Fajmon, 2018b).
Summary:
This report gives sample answers to the questionnaire trying to find out whether it would be useful to teach mathematics and physics interconnected into one entity at grammar school; the syllabus for the first year is set forth in (Fajmon, 2018c). The results in their full anonymous form are gathered in (Fajmon, 2018b).
Partner of
EuDML logo