Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Jedná se o historický medajlonek věnovaný prof. Eduardu Čechovi. Především jeho práci a vlivu na výuku matematiky na českých školách a přípravu budoucích učitelů matematiky.
Summary:
This is a historical medallion dedicated to prof. Eduard Čech. Especially to his work and influence on the teaching of mathematics in Czech schools and the training of future teachers of mathematics.
References:
[1] Boček, L., Kuřina, F.: Ovlivnili vyučování v matematice. Eduard Čech 1893-1960. (2013). Praha: Matfyzpress.
[2] Čech, E.: Jak vyučovati geometrii v primě. (1940-1941). Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 70(4), 40-58.
[3] Čech, E.: Vyučování aritmetice v primě. (1942a). Střední škola: časopis pro středoškolskou pedagogiku a didaktiku, 23(2), 57-61.
[4] Čech, E.: Vyučování aritmetice v primě (dokončení). (1942b). Střední škola: časopis pro středoškolskou pedagogiku a didaktiku, 23(4), 187-197.
[5] Čech, E.: Aritmetika pro I. třídu středních škol. (1943). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků.
[6] Katětov, M., Simon, P.: The mathematical legacy of Eduard Čech. (1993). Basel: Birkhäuser Verlag. MR 1269142
[7] Koutský, K.: O Čechových snahách ve středoškolské matematice. (1967). Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 11, 217-230.
[8] Vyšín, J.: Čechovy podněty pro vyučování matematice. (1980). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 25(6), 313-317. MR 0624784
Partner of
EuDML logo