Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Autor se zamýšlí nad strategickým dokumentem, který má definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v období 2030+.
Summary:
The author considers a strategic document to define the priorities, goals and measures of educational policy and the education system in the period 2030+.
References:
[1] Čápová, I.: Jak naučit učitele učit. (2014). Respekt, 14.
[2] Čech, E.: Nový školský zákon a matematika. (1953). Časopis pro pěstování matematiky, 78(3), 199-205.
[3] Hendrick, C., Macpherson, R.: Co funguje ve třídě. (2019). Praha: Euromedia Group.
[4] Hlavní směry. (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pracovní verze ze dne 31.10.2019. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/51582_1_1/
[5] Husník, P.: Jako smlouva na trhu. (2019). Učitelské noviny, č. 35-36.
[6] Kotásek, J.: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. et al. (2001). Praha: ÚIV - Tauris.
[7] Křížová, I.: Čeští žáci a svět. (2019). Lidové noviny. 6.12.2019.
[8] Mačí, J.: Zkrouhnout učivo na půlku?. (2019). Dostupné z: http://www.seznamzprávy.cz
[9] Mach, J.: Plaga: Povinná matematika až po změně výuky. (2019). Právo 28.8.2019.
[10] Veselý, A.: Příprava hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+. (2019). Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Partner of
EuDML logo