Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Celostátní setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 17.-19. října 2019 v Litomyšli. Na programu budou plenární a paralelní probíhající přednášky předních odborníků (matematiků a psychologů), zabývajících se problematikou matematického vzdělávání. Tématem pro tento ročník je "Matematika a její aplikace".
Partner of
EuDML logo