Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Autoři se zamýšlejí nad problematikou velikosti úsečky a jejího měření, a to z pohledu historie, ale zejména výuky tématu v hodinách matematiky. Pozornost věnují i matematickému hledisku.
References:
[1] Barrow, J.: Konstanty přírody. (2005). Paseka.
[2] Benda, B.: Měřictví a rýsování pro první třídu škol měšťanských. (1889). František Borový.
[3] Biblí svatá. (1900). Biblická společnost.
[4] Čech, E.: Geometrie pro 1. třídu měšťanských a středních škol. (1947). JČMF.
[5] Eukleides: Základy. (2007). OPS.
[6] Folta, J., Nový, L.: Dějiny přírodních věd v datech. (1979). Mladá Fronta.
[7] Greš, J.: Na Mars s americkým vízem. (2004). Respekt 3.
[8] Halliday, D., Resnik, R., Walker, J.: Fyzika 1. (2002). Prometheus.
[9] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J.: Matematika, 1. díl. (2007). Fraus.
[10] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A., Bomerová, E.: Matematika A. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. (2015). H-mat.
[11] Hejný, M., Šalom, P., Jirotková, D., Hanušová, J., Sukniak, A.: Matematika C. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. (2016). H-mat.
[12] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 1. ročník. (1996). Prometheus.
[13] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 2. ročník. (1997). Prometheus.
[14] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 3. ročník. (1998). Prometheus.
[15] Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů. Matematika pro 5. ročník. (2000). Prometheus.
[16] Krygowska, A. Z.: Geometria. (1975). WSP.
[17] Kuřina, F.: Metrika a topologie. (1979). Pedagogická fakulta Hradec Králové.
[18] Kuřina, F., Vondrová, N.: Jak to vlastně je? Nekonečno. (2021). Učitel matematiky, 29(2), 111-127.
[19] Lee, J. M.: Axiomatic geometry. (2013). AMS.
[20] Pavlíček, J. B.: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského. (1953). Přírodovědecké nakladatelství.
[21] Pogorelov, A. V.: Geometrija. (1983). Nauka.
[22] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia. Planimetrie. (1993). Prometheus.
[23] Pomykalová, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. (2010). Prometheus.
[24] Pomykalová, E.: Planimetrie. I. (2019). Fraus.
[25] Robinson, A.: Jak se měří svět: Příběhy z dějin měření. (2009). Universum.
[26] Stehlíková, N., Hejný, M., Jirotková, D.: Úvod do studia analytické geometrie. (2005). PedF UK.
[27] Větvička, V.: Moje květinová jitra. (2003). Vašut.
[28] Vopěnka, P.: Rozpravy s geometrií. (1989). Panorama.
[29] Vyšín, J.: Elementární geometrie. (1952). Přírodovědecké vydavatelství.
[30] Vyšín, J., Dlouhý, Z., Metelka, J., Urban, A.: Geometrie pro devátý až jedenáctý postupný ročník. (1954). SPN.
Partner of
EuDML logo