Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 29, 2021 (Učitel matematiky)

193 Editorial.  Příhonská, Jana
194-202 Trojúhelníkové figury jako nástroj rozvoje geometrické představivosti.  Slezáková, Jana
203-211 Rovnice v úlohách mezinárodního šetření TIMSS a jejich využití.  Peclinovská, Sylva
212-222 Jak to vlastně je s naší školou? Cíle vzdělávání a naše školská reforma.  Kuřina, František; Vondrová, Naďa
223-236 Martin Kuchynka.  Vízek, Lukáš
237-249 Setkání s Liping Ma.  Hrubý, Dag
250-252 Jedinákova posloupnost.  Kuřina, František
253-255 Bratislavské dva dni s didaktikou matematiky.  Slavíčková, Mária
256 Dva dny s didaktikou matematiky 2022.  Vondrová, Naďa
 
Partner of
EuDML logo