Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 00A17, 97-xx
Summary:
The paper introduces readers to the book Elementary Mathematics and Culture by F. Kuřina. It points to the contribution of the book for mathematics teachers. The book can be a rich source of new stimuli for teachers -- for linking mathematics and the real world of the pupil.
References:
[1] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. (2009). druhé, aktualizované vydání. Praha: Portál.
[2] Kuřina, F.: Elementární matematika a kultura. (2012). Hradec Králové: Gaudeamus.
Partner of
EuDML logo