Previous |  Up |  Next

Article

Title: Čárové kódy EAN v TeXu (Czech)
Author: Olšák, Petr
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1996
Pages: 86-96
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: V tomto článku popíšeme algoritmus na transformaci kódů EAN 13 ve tvaru třináctimístného čísla do čárového kódu (řady různě velkých čar a~mezer). Ukážeme implementaci tohoto algoritmu v makrojazyku TeXu. Kreslení čar je realizováno pomocí TeXového primitivu \vrule. Dále jsou ukázány některé údaje z norem (například o tolerancích). Makro diskutované níže je k dispozici na CTANu. (Czech)
DOI: 10.5300/1996-2/86
.
Date available: 2022-04-13T08:41:19Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149758
.
Reference: [1] Benadiková, Adriana, Mada, Štefan, Weinlich, Stanislav: Čárové kódy: Automatická identifikace.Grada 1994, 272 stran. ISBN 80-85623-66-8.
Reference: [2] Knuth, Donald E.: The TeXbook.díl A z Computers & Typesetting. Addison-Wesley, Reading, MA, USA 1986, ix+483 stran. Pevná obálka. ISBN 0-201-13447-0. MR 0400642
Reference: [3] Olšák, Petr: Typografický systém TeX.CSTUG 1995, 270 stran. ISBN 80-901950-0-8
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_006-1996-2_4.pdf 198.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo