Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 6, 1996 (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

65-66 Slovo úvodem.  Sojka, Petr
67-69 Zápis z valného shromáždění CSTUGu konaného 25. 5. 1996 v Praze, MFF UK, Sokolovská 83.  editorial board, CSTUG
69-85 Alternativní výstup programu TeX – PDF.  Thanh, Han The
86-96 Čárové kódy EAN v TeXu.  Olšák, Petr
96-108 LaTeXová kuchařka/1.  Wagner, Zdeněk
108-114 Instalace TeXu na výkonově "malých" PC.  Řezníček, Jaroslav
114-123 TeX na počítačích Apple Macintosh.  Šebek, Petr
124-125 TUGboat 17 (1) March 1996.  editorial board, CSTUG
126-126 The Czech SGML User's Group.  editorial board, CSTUG
127-128 TeX Live.  editorial board, CSTUG
 
Partner of
EuDML logo