Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku popíšeme algoritmus na transformaci kódů EAN 13 ve tvaru třináctimístného čísla do čárového kódu (řady různě velkých čar a~mezer). Ukážeme implementaci tohoto algoritmu v makrojazyku TeXu. Kreslení čar je realizováno pomocí TeXového primitivu \vrule. Dále jsou ukázány některé údaje z norem (například o tolerancích). Makro diskutované níže je k dispozici na CTANu.
References:
[1] Benadiková, Adriana, Mada, Štefan, Weinlich, Stanislav: Čárové kódy: Automatická identifikace. Grada 1994, 272 stran. ISBN 80-85623-66-8.
[2] Knuth, Donald E.: The TeXbook. díl A z Computers & Typesetting. Addison-Wesley, Reading, MA, USA 1986, ix+483 stran. Pevná obálka. ISBN 0-201-13447-0. MR 0400642
[3] Olšák, Petr: Typografický systém TeX. CSTUG 1995, 270 stran. ISBN 80-901950-0-8
Partner of
EuDML logo