Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Olšák, Petr: Jak jsem udělal knihu klikací. Zpravodaj 1–2/97, 1–17.
[2] Hierarchie TeXistů. Zpravodaj 1–2/97, 30–33.
[3] Došlá, Zuzana, Plch, Roman, Sojka, Petr: Matematická analýza s programem Maple I: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Brno, Masarykova univerzita, 1999, 424 s., elektronická publikácia, http://www.math.muni.cz/~plch/difer/difer.html
[4] Story, D. P.: e-Calculus. Univerzita v Akrone, 1998, elektronická publikácia.
[5] Story, D. P.: Using LaTeX to Create Quality PDF Documents for the World Wide Web. Univerzita v Akrone, 1998, 55 s., elektronická publikácia.
[6] Radhakrishnan, C. V.: Pdfscreen. 2000, 18 s., elektronická publikácia.
Partner of
EuDML logo