Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Příspěvek si všímá problematiky vkládání interaktivní 3D grafiky vytvořené CAS systémem Maple do webových stránek a PDF dokumentů. Popisuje, jak využít mapleovskou knihovnu JavaViewLib k exportu interaktivních objektů a jak lze tuto dynamickou grafiku následně pomocí programu JavaView prezentovat na webu. V druhé části příspěvku autoři popisují vytváření PDF dokumentů se zařazenou interaktivní 3D grafikou pomocí pdfTeXu a balíčku movie15.
Summary:
The paper presents the authors' experience with including interactive 3D objects into HTML and PDF documents, starting with modifying 3D graphics in Maple by means of the library JavaViewLib, followed by its export into the MPL or JVX format and finishing by the web integration. In the second part, the authors describe exporting Maple 3D graphics into the VRML format, then its conversion to U3D with the use of Deep Exploration, and finish with its embedding into a PDF document by means of pdfTeX and the movie15 Package. This procedure preserves the possibility of the user's interaction with 3D objects even in the final PDF document without the necessity of the local installation of Maple or other graphical programs.
References:
[1] JavaScript for Acrobat 3D Annotations. duben 2007. Dostupné na www: http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/js_3d_api_reference.pdf
[2] Plch, Roman, Došlá, Zuzana, Sojka, Petr: Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. Brno, Masarykova univerzita, 1999. CD-ROM. ISBN 80-210-2203-5.
[3] Dugaro, Steven Peter, Polthier, Konrad: Visualizing Maple Plots with JavaViewLib. Dostupné na www: http://www.zib.de/polthier/articles/jvLib/jvLibFinal.pdf
[4] Filipec, Zdeněk, Plch, Roman: Maple a JavaView. Využití Maplu ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd, 1. vyd. Brno: Econ publishing s. r. o., 2002, ISBN 80-86433-10-2.
[5] Grahn, Alexander: The movie15 package. leden 2008. Dostupné na www: http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/movie15/doc/movie15.pdf
[6] Gregor, P.: 3D v PDF. bakalářská práce, Brno, Masarykova univerzita, 2008.
[7] JavaView - Interactive 3D Geometry and Visualization. leden 2008. http://www.javaview.de/
[8] Klimek, Grażyna, Klimek, Maciej: Discovering Curves and Surfaces with Maple. Springer-Verlag 1997, ISBN 0-387-94890-2.
[9] Kuben, Jaromír: Diferenciální počet funkcí více proměnných. 1. vydání, Brno, Vojenská akademie v Brně, 2001. Skriptum.
[10] Musil, Vít: Prezentace matematické grafiky (Integrální počet funkcí více proměnných) na webu s programem JavaView. diplomová práce MU Brno, 2007.
[11] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání 2007., Praha: ČVUT FEL, 2007, ISBN 978-80-01-03756-0. Dostupné na www: http://acm.osu.cz/paper/tpev2007/TPEV-2007-el-sbornik.pdf
[12] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, ISBN 978-80-7394-048-5.
[13] Šelleová, Sabina: Prezentace matematické grafiky na webu s programem Java View. diplomová práce MU Brno, 2007.
Partner of
EuDML logo