Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeX; Perl; kontrola rozdelených slov; nástroj findhyph; plain TeX; Perl; Checking hyphenated words; findhyph program
Summary:
Tento článok popisuje jednoduchý program findhyph, ktorý v ľubovoľnom dokumente spracovanom v TeXu nájde všetky slová, ktoré boli rozdelené pri zalamovaní odsekov. Program je dostupný na ctan.org.
Summary:
The article presents a simple computer program, findhyph, which generates a list of all words hyphenated in documents processed by TeX. This program can be downloaded from the ctan.org server.
References:
[1] Oborová norma 88 2503: Základní pravidla sazby. [Czech and Slovak Typesetting Rules.] Praha, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1974.
[2] Bilisoly, Roger: Practical Text Mining with Perl. Praktická extrakcia z textov za pomoci jazyka Perl.] Hoboken, New Jersey, USA, John Wiley & Sons, Inc., 2008. ISBN 978-0-470-17643-6. MR 2445750
[3] Budaj, Martin: Program findhyph. [The findhyph software.] Dostupný z adresára: http://ctan.org/tex-archive/support/findhyph/
[4] Knuth, Donald E.: The TeXbook. Ch. 14: How TeX Breaks Paragraphs into Lines. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
[5] Olšák, Petr: Program vlna. [The vlna software.] Dostupný z FTP servera: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/vlna/
[6] Olšák, Petr: TeXbook naruby. [TeXbook Inside Out.] Kapitola 6.4: Řádkový zlom. Brno, Konvoj 1996. ISBN 80-85615-64-9.
[7] Olšák, Petr, Wagner, Zdeněk: Makrá encxvlna. [The encxvlna macros.] Dostupné z: http://ctan.org/tex-archive/macros/generic/encxvlna/
[8] Wall, Larry, Christiansen, Tom, Schwartz, Randal L.: Programování v jazyce Perl. [Perl Programming.] Praha, Computer Press 1997. ISBN 80-85896-95-8.
Partner of
EuDML logo