Previous |  Up |  Next

Article

Title: Divide et impera: program findhyph (Slovak)
Author: Budaj, Martin
Language: Slovak
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2010
Pages: 2-5
Summary lang: Slovak
.
Category: informatics
.
Summary: Tento článok popisuje jednoduchý program findhyph, ktorý v ľubovoľnom dokumente spracovanom v TeXu nájde všetky slová, ktoré boli rozdelené pri zalamovaní odsekov. Program je dostupný na ctan.org. (Slovak)
Summary: The article presents a simple computer program, findhyph, which generates a list of all words hyphenated in documents processed by TeX. This program can be downloaded from the ctan.org server. (English)
Keyword: TeX
Keyword: Perl
Keyword: kontrola rozdelených slov
Keyword: nástroj findhyph
Keyword: plain TeX
Keyword: Perl
Keyword: Checking hyphenated words
Keyword: findhyph program
DOI: 10.5300/2010-1-2/2
.
Date available: 2022-04-13T10:19:49Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149986
.
Reference: [1] : Oborová norma 88 2503: Základní pravidla sazby.[Czech and Slovak Typesetting Rules.] Praha, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1974.
Reference: [2] Bilisoly, Roger: Practical Text Mining with Perl.Praktická extrakcia z textov za pomoci jazyka Perl.] Hoboken, New Jersey, USA, John Wiley & Sons, Inc., 2008. ISBN 978-0-470-17643-6. MR 2445750
Reference: [3] Budaj, Martin: Program findhyph. [The findhyph software.] Dostupný z adresára: http://ctan.org/tex-archive/support/findhyph/
Reference: [4] Knuth, Donald E.: The TeXbook.Ch. 14: How TeX Breaks Paragraphs into Lines. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
Reference: [5] Olšák, Petr: Program vlna.[The vlna software.] Dostupný z FTP servera: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/vlna/
Reference: [6] Olšák, Petr: TeXbook naruby.[TeXbook Inside Out.] Kapitola 6.4: Řádkový zlom. Brno, Konvoj 1996. ISBN 80-85615-64-9.
Reference: [7] Olšák, Petr, Wagner, Zdeněk: Makrá encxvlna.[The encxvlna macros.] Dostupné z: http://ctan.org/tex-archive/macros/generic/encxvlna/
Reference: [8] Wall, Larry, Christiansen, Tom, Schwartz, Randal L.: Programování v jazyce Perl.[Perl Programming.] Praha, Computer Press 1997. ISBN 80-85896-95-8.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-1_2.pdf 474.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo