Previous |  Up |  Next

Article

Title: Počítačová podpora výběru optimálních programů pro zpracování textů (Czech)
Author: Rybička, Jiří
Author: Talandová, Petra
Author: Přichystal, Jan
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2010
Pages: 6-13
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Článek se zabývá zobecněním možností přípravy elektronických dokumentů různých typů. Pro optimalizaci výběru programového vybavení je navržena počítačová podpora, která bere v úvahu požadavky uživatele na programy i na vlastnosti dokumentu. (Czech)
Summary: his article deals with generalization of possibilities of preparing electronic documents of various types. Computer support is proposed for optimalization of program equipment selection. It takes into account user requirements for different programs and document properties. (English)
Keyword: všeobecná typografie
Keyword: výběr nejlepšího programu
Keyword: General typography
Keyword: Optimal program selection
DOI: 10.5300/2010-1-2/6
.
Date available: 2022-04-13T10:20:28Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/149989
.
Reference: [1] Beran, Vladimír: Aktualizovaný typografický manuál.3. vyd. Praha: Kafka Design, 2003.
Reference: [2] Kočička, Pavel, Blažek, Filip, Mohelská, Libuše: Praktická typografie.Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6385-4.
Reference: [3] : MendelNET 2008.Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-239-2.
Reference: [4] Minařík, Bohumil: Statistika I..Popisná statistika, část 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. ISBN 80-7157-928-9.
Reference: [5] Zajíček, Ladislav: Bajt.Praha: Svaz uživatelů výpočetní techniky, 1990–1995. ISSN 0862-9552.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-1_3.pdf 467.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo