Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; ConTeXt; barvy; Ghostscript; BibLaTeX; biber; xml; LaTeX; ConTeXt; color spaces; Ghostscript; BibLaTeX; biber; xml
Summary:
Článek popisuje strukturu, sazbu a předtiskovou přípravu Zpravodaje CSTUG. Rozepsány jsou veškeré kroky na cestě rukopisu článku do schránek čtenářů. Autor je od roku 2016 technickým redaktorem Zpravodaje.
Summary:
The article describes the structure, the typesetting and the preflight of the CSTUG Bulletin. We take a detailed look at the journey of a manuscript to the readers' mailboxes. The author has been the editor of the CSTUG Bulletin since 2016.
References:
[1] Lehman, Philipp, Kime, Philip, Wemheuer, Moritz, Boruvka, Audrey, Wright, Joseph: The biblatex Package. [online]. 2018 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf
[2] Patashnik, Oren: BibTeXing. [online]. 1988 [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: http://mirrors.ctan.org/biblio/bibtex/base/btxdoc.pdf
[3] Hála, Tomáš: Značkovací styl pro rychlou sazbu bibliografických citací. Zpravodaj CSTUG. 2008, roč. 18, č. 2008/3, s. 142–50. Dostupné z DOI: 10.5300/2008-3/142 DOI 10.5300/2008-3/142
Partner of
EuDML logo