Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeX4ht; html; TeX4ht; html
Summary:
Publikování dokumentů vytvářených pomocí LaTeXu jako webových stránek je poměrně komplikovaný úkol. Představíme si konverzní systém TeX4ht, který tento proces umožňuje, a sestavovací program make4ht, který ho řídí.
Summary:
The article gives overview of the current state of development of TeX4ht, LaTeX to xml convertor. It introduces make4ht, a build system for TeX4ht as well as basic ways how to configure TeX4ht.
References:
[1] Hoftich, Michal: Elektronické knihy a systém TeX4ebook. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2016, roč. 26, č. 1–4, s. 94–105. Dostupné také z: http://bulletin.cstug.cz/doi.php/10.5300/2016-1-4/94 DOI: 10.5300/2016-1-4/94 DOI 10.5300/2016-1-4/94
[2] Hoftich, Michal: The Make4ht package: A build system for tex4ht. [online]. 2018. Verze 0.2c [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: http://www.ctan.org/pkg/make4ht
[3] Hoftich, Michal: The Luaxml package: Lua library for reading and serialising XML files. [online]. 2018. 0.1g [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: http://www.ctan.org/pkg/luaxml
Partner of
EuDML logo