Previous |  Up |  Next

Issue 1-4,  Volume 28, 2018 (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

1-10 Příprava Zpravodaje CSTUG.  Novotný, Vít
11-21 Publikování z LaTeXu na web pomocí TeX4ht.  Hoftich, Michal
22-37 Tabulky v dobře dokumentovaných statistických výpočtech.  Pomp, Marek
38-42 LuaTeX version 1.0.0.  Hagen, Hans
43-58 Emoji Again.  Hagen, Hans
59-78 ConTeXt Performance.  Hagen, Hans
79-89 Variable fonts.  Hagen, Hans
90-100 Mělo by to fungovat VII – Makra.  Wilson, Peter; Šustek, Jan
 
Partner of
EuDML logo