Previous |  Up |  Next

Article

Title: LuaTeX version 1.0.0 (English)
Title: Verze 1.0.0 stroje LuaTeX (Czech)
Author: Hagen, Hans
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 28
Issue: 1
Year: 2018
Pages: 38-42
Summary lang: English
.
Category: informatics
.
Summary: After ten years of development, the first stable version of the LuaTeX engine was released at the 10th International ConTeXt Meeting 2016. The article describes the beginnings, the development, and the future of LuaTeX. (English)
Summary: Po deseti letech vývoje byla na jubilejním desátém Mezinárodním setkání uživatelů ConTeXtu v roce 2016 vydána první stabilní verze TeXového stroje LuaTeX. Článek popisuje začátky, vývoj a budoucnost LuaTeXu. (Czech)
Keyword: Lua
Keyword: LuaTeX
Keyword: ConTeXt
Keyword: Lua
Keyword: LuaTeX
Keyword: ConTeXt
DOI: 10.5300/2018-1-4/38
.
Date available: 2022-04-13T11:09:20Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150105
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_028-2018-1_4.pdf 914.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo