Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Lua; LuaTeX; ConTeXt; Lua; LuaTeX; ConTeXt
Summary:
After ten years of development, the first stable version of the LuaTeX engine was released at the 10th International ConTeXt Meeting 2016. The article describes the beginnings, the development, and the future of LuaTeX.
Summary:
Po deseti letech vývoje byla na jubilejním desátém Mezinárodním setkání uživatelů ConTeXtu v roce 2016 vydána první stabilní verze TeXového stroje LuaTeX. Článek popisuje začátky, vývoj a budoucnost LuaTeXu.
Partner of
EuDML logo