Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Srovnání souborů; Python; Ghostscript; pdftk; ImageMagick; PDF; file difference; Python; Ghostscript; pdftk; ImageMagick
Summary:
Článek představuje skript naprogramovaný v Pythonu, který na vstupu očekává dva pdf soubory a automaticky je zpracuje nástroji pdftk, Ghostscript, ImageMagick a XeTeX tak, že vznikne nový pdf soubor, který ukazuje rozdíly mezi oběma vstupy.
Summary:
A Python script can be used to take two pdf files and automatically process them with pdftk, Ghostscript, ImageMagick and XeTeX to produce a pdf file that shows the differences between the two input files.
References:
[1] Kanji Stroke Order Font and Choumei Font. http://www.nihilist.org.uk/
[3] Steward, Sid: pdftk: The PDF Toolkit. http://www.accesspdf.com/pdftk/
[5] ImageMagick. http://www.imagemagick.org/
Partner of
EuDML logo