Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
CCT; TianYuan; CJK; CTeX; XeTeX; xcp.py; zhspacing; xeCJK; ctex; ctex-kit; ctex-doc; sazba čínštiny; Google code; CCT; TianYuan; CJK; CTeX; XeTeX; xcp.py; zhspacing; xeCJK; ctex; ctex-kit; ctex-doc; Chinese typesetting; Google code
Summary:
Článek seznamuje čtenáře s přehledem sazby čínštiny v TeXu od prvopočátků až do současnosti.
Summary:
The article introduces and overviews Chinese TeX typesetting from its early beginnings to the present day.
Partner of
EuDML logo