Previous |  Up |  Next

Article

Title: Chinese TeX Typesetting: Past and Present (English)
Title: Sazba čínštiny v TeXu: historie a současnost (Czech)
Author: Jiang, Jiang
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2010
Pages: 215-219
Summary lang: English
.
Category: informatics
.
Summary: Článek seznamuje čtenáře s přehledem sazby čínštiny v TeXu od prvopočátků až do současnosti. (Czech)
Summary: The article introduces and overviews Chinese TeX typesetting from its early beginnings to the present day. (English)
Keyword: CCT
Keyword: TianYuan
Keyword: CJK
Keyword: CTeX
Keyword: XeTeX
Keyword: xcp.py
Keyword: zhspacing
Keyword: xeCJK
Keyword: ctex
Keyword: ctex-kit
Keyword: ctex-doc
Keyword: sazba čínštiny
Keyword: Google code
Keyword: CCT
Keyword: TianYuan
Keyword: CJK
Keyword: CTeX
Keyword: XeTeX
Keyword: xcp.py
Keyword: zhspacing
Keyword: xeCJK
Keyword: ctex
Keyword: ctex-kit
Keyword: ctex-doc
Keyword: Chinese typesetting
Keyword: Google code
DOI: 10.5300/2010-3/215
.
Date available: 2022-04-13T11:18:03Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150123
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_020-2010-3_8.pdf 1.616Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo