Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
šachy; ChessBase; T602; UltraEdit; praktické užití TeXu; Chess; ChessBase; T602 editor; UltraEdit; Practical use of TeX
Summary:
Autor stručně popisuje, jak se k TeXu a k šachové sazbě dostal, a jak je autorem sázen časopis Československý šach. Článek ukazuje vývoj programového vybavení a konverzních metod do TeXu pro sazbu šachového časopisu Československý šach. Jsou přiloženy ukázky zdrojového kódu a generovaného výstupu do TeXu nedávno publikovaného šachového článku, obálka a ukázka několika stran tohoto časopisu a ukázka šachových diagramů.
Summary:
This article shows development over years in using editors, convertion tools to TeX in typesetting regular chess journal titled Czechoslovak Chess (Československý šach in Czech). The article is accompanied by two screenshots of UltraEdit editor, source codes of an input and generated TeX file of a recently published chess article, and cover and three pages of the journal. Two pages consist an opened doublepage containing text, photos and diagrams with chess pieces. The third page demonstrates diagrams with grasshoppers in fairy chess.
References:
[1] Balašov, Jurij, Prandstetter, Eduard: Šachové koncovky. [Chess Endgames.] 1. vyd. Pražská šachová agentura, Praha 1991. 287 stran. ISBN 80-900172-9-0.
[2] Chess News. ChessBase GmbH, Hamburg, Germany. Publisher of high quality chess programs and databases. http://www.chessbase.com/
[3] Československý šach. [Czechoslovak Chess.] Ivan Hausner – Šachové zpravodajství. Zástupce vydavatele Růžena Přibylová, e-mail: obis64@login.cz. ISSN 0009-0743. URL: http://www.sach.cz/sach.php
[4] Ftáčnik, L'ubomír: Novi Sad Ol 1990: 29. šachová olympiáda. [The 29th Chess Olympiad.] 1. vyd. Pražská šachová agentura, Praha 1990. Brožované vydání, 224 stran. ISBN 80-900172-3-1.
Partner of
EuDML logo