Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; sazba formulářů; prostředí picture; LaTeX; typesetting of forms; picture environment
Summary:
Příspěvek ukazuje kousky LaTeXového kódu, které mohou autorovi usnadnit sazbu formulářů. Jsou zde uvedena makra na tvorbu různých zaškrtávacích políček a linek a ukázáno využití LaTeXového prostředí picture k sazbě celého formuláře.
Summary:
This paper shows pieces of LaTeX code that may help typesetting forms. The author presents simple macros for typesetting tickboxes and rules and he typesets the whole form using the picture environment.
References:
[1] Wilson, Peter: Glisterings. TUGboat, 22(4):339–341, December 2001.
Partner of
EuDML logo