Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Blahtex; Blahtexml; MathML; TeX; LaTeX; conversion; publishing of mathematical documents; Blahtex; Blahtexml; MathML; TeX; LaTeX; konverze; publikování matematických dokumentů
Summary:
Blahtex and Blahtexml are open-source tools for converting mathematical expressions written in the TeX syntax into MathML. This article focuses on a particular use case, where the source of a scientific document is written in XML and can be the input for a variety of output formats, ranging from LaTeX articles to documents in OpenDocument format to web pages. We show that Blahtexml can play a central role in such a context, where the author wishes to enter equations in the TeX syntax and yet enable his document for publication not only with TeX but also in MathML-based formats.
Summary:
Blahtex and Blahtexml jsou nástroje typu "open-source" pro koverzi matematických výrazů zapsaných syntaxí jazyka TeX do MathML. Tento článek se zaměřuje na konkrétní příklad, kde zdroj vědeckého dokumentu je zapsán v XML a může být vstupním formátem pro konverzi do celé řady formátů výstupních, od článků psaných v LaTeXu přes formát OpenDocument až po webové stránky. Ukážeme jak Blahtexml může hrát významnou roli, když autor si přeje vkládat rovnice v syntaxi TeXu, ale současně chce umožnit publikování svého dokumentu ve formátech odvozených z MathML.
References:
[1] Mathematical Markup Language (MathML). World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/webdesign/math
[2] Open Document Format for Office Applications (OpenDocument). Organization for the Advancement of Structured Information Standards. http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
[3] Extensible Markup Language (XML). World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/xml/
[4] Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT). World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/xml/transformation
[5] HTML & CSS. World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
[6] Firefox. Mozilla. http://www.firefox.com
[7] MathPlayer plug-in. Design Science. http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/
[8] Harvey, David, Assche, Gilles Van: Blahtex and blahtexml version 0.8 manual.
[9] Walsh, Norman: DocBook 5: The Definitive Guide. O’Reilly, 2010.
[10] Assche, Gilles Van: ExampleDoc. http://gva.noekeon.org/blahtexml/exampledoc
[11] Wegrzanowski, Tomasz: Texvc. http://en.wikipedia.org/wiki/Texvc
[12] MediaWiki. Wikimedia Foundation. http://www.mediawiki.org/
[13] Extension: Blahtex. Mediawiki. http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Blahtex
[14] Single source publishing. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Single_source_publishing
[15] Veillard, Daniel: The xsltproc tool. http://xmlsoft.org/XSLT/xsltproc2.html
Partner of
EuDML logo