Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; Sage; Python; html; TeX4ht; matematika; LaTeX; Sage; Python; html; TeX4ht; mathematics
Summary:
V tomto článku si popíšeme možnosti spolupráce TeXu a volně šiřitelného systému počítačové algebry Sage. Zaměříme se zejména na převod LaTeXového dokumentu do formátu programu Sage a opačný převod z programu Sage do pdf prostřednictvím pdfLaTeXu. Oba způsoby konverze jsou velmi mladé (závěr roku 2009), využívají však ve velké míře podrobně odzkoušené a odladěné programy, jako například program TeX4ht. Dále popíšeme možnosti a výhody volání programu Sage uvnitř LaTeXového souboru protřednictvím balíčku SageTeX.
Summary:
In this paper we describe recent progress in cooperation between TeX and open-source computer algebra system Sage. The paper is focused on possibilities to call one program inside the other one and on data conversion.
References:
[1] Blaško, Rudolf: LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke. [LaTeX and Unusual Fixed Point Computations.] 7th International Conference Aplimat (2008) [7. mezinárodní konference Aplimat], Part IV – Open Source Software in Research and Education, pp. 9–18. http://www.sospreskoly.org/latex-a-neobvykle-vypocty-v-pevnejradovej-ciarke
[2] Hlávka, Zdeněk: Velkovýroba tabulek pomocí AWK. [Large-scale Production of Tables in AWK.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [The Bulletin of the Czechoslovak TeX Users Group], Vol. 18 (1–2), pp. 93–95, 2008. ISSN 1211–6661.
[3] Simon, André: The Highlight programme: code & syntax highlighting. [Program Highlight a jeho využití.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [The Bulletin of the Czechoslovak TeX Users Group], Vol. 19 (4), pp. 222–239, 2009. ISSN 1211–6661.
[4] Sojka, Petr, Růžička, Michal: Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá vstupní zařízení. [Parallel Electronic Publications.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [The Bulletin of the Czechoslovak TeX Users Group], Vol. 18 (3), pp. 116–129, 2008. ISSN 1211–6661.
[5] Stein, William: The Sage Notebook. [online cit. 16. 2. 2010] http://www.sagenb.org/, http://sagenb.kaist.ac.kr/
Partner of
EuDML logo