Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; Distributed Proofreading; Project Gutenberg; Proofing; Formatting; Post-processing; LaTeX; Distributed Proofreaders; korektury; projekt Gutenberg; korektury; formátování; post-processing
Summary:
A small but growing effort is underway at the volunteer web site Distributed Proofreaders (DP, at www.pgdp.net), with the goal of creating high-quality LaTeX files of selected public domain mathematical books for distribution by Project Gutenberg (PG). This article introduces DP and PG, describes how books are transcribed at DP, and gives an overview of current LaTeX coding strategies.
Summary:
Snaha dobrovolníků vytvářejících web Distributed Proofreaders (DP, www.pgdp.net) je v plném proudu. Cílem webu je vytvořit vysoce kvalitní soubory v LaTeXu vybraných volně šiřitelných matematických knih pro distribuce v rámci projektu Gutenberg (PG). Článek představuje DP a PG a popisuje jak jsou knihy zpracovávány v DP. Dále ukazuje přehled současných kódovacích strategií LaTeXu.
References:
[1] The catalog of LaTeX projects produced at DP. http://www.pgdp.net/wiki/List_of_LaTeX_projects/Posted
[3] The DP wiki LaTeX links. http://www.pgdp.net/wiki/LaTeX_Links
[4] The Project Gutenberg copyright clearance page. http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Copyright_How-To
Partner of
EuDML logo