Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeX; řádkový zlom; output rutina; TeX; line break; output routine
Summary:
V článku projdeme vnitřnosti programu TeX a ukážeme si, jakou cestou se jednotlivé znaky vstupního souboru .tex postupně dostanou až do výstupního souboru .pdf. Zdržíme se u algoritmu řádkového zlomu, který bez debat výrazně předběhl svou dobu. Vhodnou kombinací jeho parametrů lze nastavit nejen zarovnání textu do bloku, na střed nebo na praporek, ale ukážeme si i mnoho dalších možných způsobů zarovnání textu. Na konci této cesty se nachází output rutina, která má za úkol umístit vysázený text na stránku. Ukážeme si, jak lze nastavit různá záhlaví a zápatí a jak lze jednoduše vytvořit hlavičkový papír. Také si ukážeme různé praktické aplikace output rutiny, například k vysázení slajdů pro přípravu prezentací. Přijde řeč i na problematiku zjišťování pozice konkrétního bodu sazby na stránce a využití této informace při kreslení obrázků v METAPOSTu. Článek vychází z přednášky druhého autora na konferenci OSSconf 2018.
Summary:
In the paper we go through the inner parts of TeX and we show how the particular characters of the input file .tex get to the output file .pdf. We focus on the line breaking algorithm explaining how its parameters affect the paragraph alignment. Then we focus on the output routine showing how to put the typeset text on the page. Finally we mention the way how to find the exact position of a particular point on the page with an application in METAPOST figures.
References:
1. Knuth, Donald E.: The TeXbook. Computers & Typesetting, Volume A. Addison-Wesley, 1986.
2. Olšák, Petr: TeXbook naruby. Konvoj, 2001.
3. Knuth, Donald E.: TeX: The Program. Computers & Typesetting, Volume B. Addison-Wesley, 1986. MR 3077152
4. Knuth, Donald E., Plass, Michael F.: Breaking Paragraphs into Lines. 1981.
5. Liang, Franklin M.: Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er. 1983. Disertační práce. Stanford University, Department of Computer Science.
6. Bezruč, Petr: Slezské písně. Československý spisovatel, 1951.
7. Olšák, Petr: TeX pro pragmatiky. CSTUG, 2016. DOI 10.5300/2015-1-2/86
8 Šustek, Jan: Načítání souboru s argumenty v TeXu. Zpravodaj CSTUG. 2015, roč. 25, č. 1-2, s. 86-94. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2015-1-2/86
Partner of
EuDML logo