Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ConTeXt; LaTeX; srovnání; sazba; tabulky; table; tabulate; TABLE; xtables; CSV; ConTeXt; LaTeX; comparison; typesetting; tables; table; tabulate; TABLE; xtables; CSV
Summary:
Sazba tabulek trvale patří mezi obtížnější prvky při zpracování publikací. Příspěvek přináší přehled možností sazby tabulek v systému ConTeXt. Zabývá se srovnáním dostupných způsobů, starších i současných, konkrétně se jedná o prostředí table, tabulate, TABLE, xtables, srovnává jejich možnosti vzájemně i s "konkurenčním" LaTeXem. Tabulky mohou být i generovány z dat v jiném formátu, velmi často z formátu CSV. Proto se příspěvek dále zabývá i možnými přístupy tzv. databázového zpracování. Dále budou předvedeny některé jednoduché algoritmy, kterými lze snadno rozšířit stávající možnosti. Algoritmy budou prezentovány v jazyce Lua, jenž je součástí systému ConTeXt MkIV.
Summary:
In the publication process, the typesetting of tables belongs to the more complicated tasks. This paper reviews old and current ways of typesetting tables in ConTeXt (environments table, tabulate, TABLE, xtables), and compares them mutually and with the 'rival' LaTeX. Tables can be generated from other formats such as the frequently used CSV. Therefore, the paper deals also with database processing. Finally, some simple algorithms for easy extensions of the available repertoire are presented.
References:
Egger, Willi: My Way: Use of the natural table environment. [online] [cit. 2019-06-21]. Dostupné z: http://dl.contextgarden.net/myway/NaturalTables.pdf
Hagen, Hans: Extreme Tables: ConTeXt MkIV. 2003. [online] [cit. 2016-06-21]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.com/general/manuals/xtables-mkiv.pdf
Hagen, Hans: Simple Spreadsheets: ConTeXt MkIV. 2015. [online] [cit. 2016-07-20]. Dostupné z: http: //www.pragma-ade.nl/general/ manuals/spreadsheets-mkiv.pdf.
Hajtmar, Jaroslav: ScanCSV - Lua knihovna pro zpracování CSV souborů ConTeXtem a LuaLaTeXem. 2012. Zpravodaj CSTUG. Roč. 22, č. 2, s. 76–90. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2012-2/76. DOI 10.5300/2012-2/76
Hála, Jiří: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. 1999. Konvoj. ISBN 80-85615-56-8.
Hála, Jiří: LaTeX nebo ConTeXt?: První zkušenosti se sazbou ConTeXtem. 2013. Zpravodaj CSTUG. Roč. 23, č. 1, s. 57–64. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2013-1/57. DOI 10.5300/2013-1/57
Hála, Tomáš: Proč jsem zkusil ConTeXt. 2015. In: Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2015. Žilinská univerzita v Žilině, s. 37–40. ISBN 978-80-970457-7-7.
Knuth, Donald E.: The TeXbook. 1986. Addison-Wesley. ISBN 0-201-13448-9.
Korpela, Jukka: Tab Separated Values (TSV): A format for tabular data exchange. [online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/TSV.html
Mahajan, Aditya: ConTeXt basics for users: Table macros. 2007. TUGboat. Roč. 28, č. 3, s. 372–374.
Mahajan, Aditya: ConTeXt basics for users: Table macros II. 2008. TUGboat. Roč. 29, č. 1, s. 219–222.
Miklavec, Mojca: My Way: Creating tables using CSV (comma-separated values). [online] [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://dl.contextgarden.net/myway/csv.pdf
Otten, Ton, Hagen, Hans: Exkurze do ConTeXtu. 2006. Zpravodaj CSTUG. Roč. 16, č. 2–4, s. 57–224. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2006-2-4/1. DOI 10.5300/2006-2-4/1
Garden, Přispěvatelé ConTeXt: ConTeXt Garden: Modules. 2017. [online] [cit. 2017-06-27]. Dostupné z: http://wiki.contextgarden.net/Modules
Raymond, Eric Steven: The Art of Unix Programming: Chapter 5, Textuality: Data File Metaformats. [online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch05s02.html
Rodriguez, Pablo: HandleCSV. [online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.handlecsv.tk/
Shafranovich, Yakov: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. [online] [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: https://tools.ietf.org/html/rfc4180
Talandová, Petra: Možnosti tabulkové sazby. 2008. Zpravodaj CSTUG. Roč. 18, č. 3, s. 151–160. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2008-3/151. DOI 10.5300/2008-3/151
Partner of
EuDML logo