Previous |  Up |  Next

Article

Title: ConTeXt Marks (Czech)
Title: ConTeXt Marks (English)
Author: Kula, Jano
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2019
Pages: 87-91
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Přibližně deset let se můžete setkat s označením makrojazyka ConTeXt MkII a MkIV. V článku vysvětlíme, co toto označení znamená a jaké rozdíly označuje. (Czech)
Summary: For approximately ten years now, we recognize the separation of the ConTeXt format into ConTeXt MkII and ConTeXt MkIV. In this article, I will explain the namíng and the differences between ConTeXt formats. (English)
Keyword: ConTeXt MkI
Keyword: ConTeXt MkII
Keyword: ConTeXt MkVI
Keyword: ConTeXt MkIV
Keyword: ConTeXt MkIX
Keyword: ConTeXt MkXI
Keyword: ConTeXt MkXL
Keyword: ConTeXt MkLX
Keyword: LuaMetaTeX
Keyword: ConTeXt MkI
Keyword: ConTeXt MkII
Keyword: ConTeXt MkVI
Keyword: ConTeXt MkIV
Keyword: ConTeXt MkIX
Keyword: ConTeXt MkXI
Keyword: ConTeXt MkXL
Keyword: ConTeXt MkLX
Keyword: LuaMetaTeX
DOI: 10.5300/2019-1-4/87
.
Date available: 2022-04-13T11:32:55Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150178
.
Reference: Hagen, Hans: LMX Templates.2016a. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/templates-mkiv.pdf.
Reference: Hagen, Hans: MkII-MkIV.2016b. [online]. Roč. 27, č. 2, s. 219–227 [cit. 2019-12-02]. ISSN 0896-3207. Dostupné z: https://www.tug.org/TUGboat/tb27-2/tb87hagen-context.pdf.
Reference: Hagen, Hans: ConTeXt LMTX: Following Up.2019a. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/followingup.pdf.
Reference: Hagen, Hans: ConTeXt LMTX.2019b. TUGboat [online]. Roč. 40, č. 1, s. 34–37 [cit. 2019-12-02]. ISSN 0896-3207. Dostupné z: https://www.tug.org/TUGboat/tb40-1/tb124hagen-lmtx.pdf.
Reference: Otten, Ton: ConTeXt MarkIV: An Excursion.2017. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/ma-cb-en.pdf.
Reference: Otten, Ton: ConTeXt: An Excursion.1999. [online] [cit. 2019-12-02] Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/mp-cb-en.pdf.
Reference: : ConTeXt Standalone.2019. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: https://wiki.contextgarden.net/ConTeXt_Standalone.
Reference: : Installing ConTeXt LMTX.2019. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/install.htm.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_029-2019-1_8.pdf 460.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo