Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ConTeXt MkI; ConTeXt MkII; ConTeXt MkVI; ConTeXt MkIV; ConTeXt MkIX; ConTeXt MkXI; ConTeXt MkXL; ConTeXt MkLX; LuaMetaTeX; ConTeXt MkI; ConTeXt MkII; ConTeXt MkVI; ConTeXt MkIV; ConTeXt MkIX; ConTeXt MkXI; ConTeXt MkXL; ConTeXt MkLX; LuaMetaTeX
Summary:
Přibližně deset let se můžete setkat s označením makrojazyka ConTeXt MkII a MkIV. V článku vysvětlíme, co toto označení znamená a jaké rozdíly označuje.
Summary:
For approximately ten years now, we recognize the separation of the ConTeXt format into ConTeXt MkII and ConTeXt MkIV. In this article, I will explain the namíng and the differences between ConTeXt formats.
References:
Hagen, Hans: LMX Templates. 2016a. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/templates-mkiv.pdf
Hagen, Hans: MkII-MkIV. 2016b. [online]. Roč. 27, č. 2, s. 219–227 [cit. 2019-12-02]. ISSN 0896-3207. Dostupné z: https://www.tug.org/TUGboat/tb27-2/tb87hagen-context.pdf
Hagen, Hans: ConTeXt LMTX: Following Up. 2019a. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/followingup.pdf
Hagen, Hans: ConTeXt LMTX. 2019b. TUGboat [online]. Roč. 40, č. 1, s. 34–37 [cit. 2019-12-02]. ISSN 0896-3207. Dostupné z: https://www.tug.org/TUGboat/tb40-1/tb124hagen-lmtx.pdf
Otten, Ton: ConTeXt MarkIV: An Excursion. 2017. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/ma-cb-en.pdf
Otten, Ton: ConTeXt: An Excursion. 1999. [online] [cit. 2019-12-02] Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/general/manuals/mp-cb-en.pdf
ConTeXt Standalone. 2019. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: https://wiki.contextgarden.net/ConTeXt_Standalone
Installing ConTeXt LMTX. 2019. [online] [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.pragma-ade.nl/install.htm
Partner of
EuDML logo