Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
typesetting; TeX; tocloft; caption; tables; figures; sazba; TeX; tocloft; popisky; tabulky; obrázky
Summary:
The article describes the process of typesetting a proceedings in TeX from the perspective of prospective typesetters along with challenges and obstacles encountered and solved during the work. Focused on the problems of generating a desired Table of Contents and captions of graphic objects, it further lists minor annoyances and tricks used to solve them. Also described is a field-proven electronic content management and synchronization system for different file versions utilized while working on the project in a decentralized fashion.
Summary:
Článek popisuje tvorbu sborníku příspěvků v systému LaTeX z pohledu amatérských sazečů spolu s problémy a těžkostmi, které byly při této práci zaznamenány a vyřešeny. Zvláštní pozornost je věnována peripetiím při tvorbě obsahu a popiskům grafických objektů. Nastíněny jsou také drobné problémy a triky, které je vyřešily. Rovněž je popsán v praxi vyzkoušený systém správy a synchronizace verzí souborů, použitý při decentralizované manipulaci s hlavní šablonou sborníku.
Partner of
EuDML logo