Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeXonWeb; TeX/LaTeX; TeXonWeb; TeX/LaTeX
Summary:
This article describes new features in TeXonWeb. TeXonWeb is a web application that allows us to use TeX/LaTeX typesetting system without needing its installation on a local computer. One of the most important characteristics of this application is to help beginners to start working with TeX/LaTeX. It offers them a lot of tools such as table and list wizards to ease their first steps.
Summary:
Tento článek popisuje nové vlastnosti systému TeXonWeb. Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje využívat typografický systém TeX/LaTeX bez nutnosti instalace na lokální počítač. Jeden z nejdůležitjších rysů této aplikace je zaměření na pomoc začátečníkům pracujícím s TeX/LaTeX. Nabízí jim mnoho nástrojů pro usnadnění prvních kroků, jako například návrhář tabuleka a seznamů.
References:
[1] Přichystal, Jan: TeXonWeb. TUGBoat. [online]. TUGBoat. 2009. Vol. 30, No. 1, p. 18–19. (ISSN 0896-3207.) Available at: http://www.tug.org/TUGboat/tb30-1/tb94prichystal.pdf
Partner of
EuDML logo