Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
proof-sheets; proof-reading; publishing practice; LaTeX; styles; thproof.sty; korektury; korekturní obtahy; nakladatelská praxe; LaTeX; styly; thproof.sty
Summary:
This paper deals with ways of marking proof-sheets in publishing practice. Four possible solutions are shown and discussed. Three of them are based on existing macros (page style \headings), or packages (fancyhdr.sty, zwpagelayout.sty), the fourth one is original and specific, and contains new style for LaTeX - thproof.sty.
Summary:
Tento článek se zabývá možnostmi označování korekturních obtahů v nakladatelské praxi a představuje čtyři taková řešení. Tři z nich využívají existující makropříkazy nebo styly (\headings, fancyhdr.sty, zwpagelayout.sty). Čtvrté je původní a specializované řešení pomocí nového stylu pro LaTeX - thproof.sty.
References:
Hála, Tomáš: Korektury a korektoři v 21. století. [Proofreading and proofreaders in the 21st century]. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2002, 3–4, s. 152–159. (ISSN 1211-6661.)
Oostrum, Piet Van: fancyhdr.sty. In Feuerstack, Thomas; Berry, Karl; Koch, Richard; Lotz, Manfred (Eds.) TeX Collection, August 2010 [DVD]. Berlin : Lehmanns Media, c2005. (ISBN 978-3-86541-401-4.)
Pop, Pavel, Fléger, Jindřich, Pop, Vladimír: Sazba I. Ruční sazba. [Typesetting I]. 2. vyd. Praha : SPN, 1989. 188 s.
Tatsuta, Makoto: proof.sty. In Feuerstack, Thomas; Berry, Karl; Koch, Richard; Lotz, Manfred (Eds.) TeX Collection, August 2010 [DVD]. Berlin : Lehmanns Media, c1990–2005. (ISBN 978-3-86541-401-4.)
Wagner, Zdeněk: zwpagelayout.sty. In Feuerstack, Thomas; Berry, Karl; Koch, Richard; Lotz, Manfred (Eds.) TeX Collection, August 2010 [DVD]. Berlin : Lehmanns Media, c2008. (ISBN 978-3-86541-401-4.)
Partner of
EuDML logo