Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
font; font production; Unicode; OpenType; GSUB; GPOS; AFDKO; VOLT; FontForge; TTX; Font-TTF; TeX; METAFONT; TFM; XeTeX; ConTeXt; LuaTeX; font; tvorba fontů; Unicode; OpenType; GSUB; GPOS; AFDKO; VOLT; FontForge; TTX; Font-TTF; TeX; METAFONT; TFM; XeTeX; ConTeXt; LuaTeX
Summary:
The paper presents development of complex OpenType fonts. The sample fonts cover Czech and Georgian handwriting with numerous letter connections. At the beginning, general principles of "advanced typography" are shown - complex metric data represented by OpenType tables (GSUB and GPOS) - and compared them with the ligature and kerning tables in METAFONT. Then the history of the OpenType font production is described - approaches, tools and techniques. Crucial problems, critical barriers, attempts and ways how to reach successful solutions, are discussed and several tools for font creating, testing, debugging and conversions between various text and binary formats are demonstrated. Among these tools are, for example, AFDKO, VOLT, FontForge, TTX, Font-TTF. Their features, advantages, disadvantages, and also cases of possible incompatibilities (or maybe errors) are illustrated. Finally, using the OpenType fonts in the TeX world applications are presented: XeTeX and LuaTeX (ConTeXt MkIV), the programs allowing to read and process OpenType fonts directly.
Summary:
Článek popisuje vývoj složitých fontů ve formátu OpenType v letech 2009-2010. Ukázky zahrnují český a gruzínský rukopisný font s mnohočetnými spojeními mezi sousedními písmeny. Na začátku ukážeme obecné principy "pokročilé typografie": složitá metrická data reprezentovaná tabulkami GSUB a GPOS v OpenType, které porovnáme s tabulkami ligatur a kerningů v METAFONTu. Potom popíšeme historii tvorby OpenTypového fontu: postupy, nástroje a techniky. Probereme klíčové problémy, závažné překážky, pokusy a způsoby řešení k dosažení úspěšného výsledku. Předvedeme několik nástrojů pro tvorbu, testování a ladění fontů a konverze mezi různými textovými a binárními formáty jejich reprezentace. Jsou to např. AFDKO, VOLT, FontForge, TTX, Font-TTF. Budeme ilustrovat jejich vlastnosti, výhody, nevýhody, také i případy možných nekompatibilit (anebo možných chyb). Nakonec předvedeme použití OpenTypových fontů v rámci TeXu: XeTeX a LuaTeX (ConTeXt MkIV) jsou programy dovolující číst a zpracovávat fonty OpenType přímo, tj. bez tradičních metrik TFM.
References:
[1] Knuth, Donald E.: The METAFONTbook. Volume C of Computers and Typesetting, Addison–Wesley, p. 317, 1986. MR 3444818
[2] Olšák, Petr: Psané písmo ze slabikáře. Zpravodaj CSTUG 4(7), pp. 191–197, 1997; petr.olsak.net/ftp/olsak/slabikar; bulletin.cstug.cz/pdf/bul974.pdf; Jiří Žáček, Helena Zmatlíková. Slabikář, Alter, 1996, 2006 (in Czech). DOI 10.5300/1997-4/191
[3] Píška, Karel: Georgian scripts. TUGboat, 19(3), 1998; http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb19-3/tb60pisk.pdf
[4] Adobe: OpenType. Adobe: OpenType. http://www.adobe.com/type/opentype/ Microsoft Typography: What is OpenType? http://www.microsoft.com/typography/WhatIsOpenType.mspx
[5] OpenType specification. http://www.microsoft.com/typography/otspec/
[6] Visual OpenType Layout Tool (VOLT). http://www.microsoft.com/typography/VOLT.mspx
[8] Williams, George: Font creation with FontForge. EuroTEX 2003 Proceedings, TUGboat, 24(3):531–544, 2003; http://fontforge.sourceforge.net
[10] Hosken, Martin: Font-TTF, FontUtils. http://search.cpan.org/~mhosken/ , http://scripts.sil.org/FontUtils
[11] ConTeXt and LuaTeX. http://wiki.contextgarden.net
Partner of
EuDML logo