Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
MPlib; METAPOST; C/C++; post-processing grafiky; knižnica; MPlib; METAPOST; C/C++; graphics post-processing; library
Summary:
Článok popisuje použitie METAPOSTu ako knižnice (v tomto kontexte nazývanej MPlib) na tvorbu vektorovej grafiky pre programy písané v jazykoch C, C++ a Lua. V článku sú predstavené príklady, akým spôsobom je možné rozšíriť funkčnosť METAPOSTu (MPlib), ak je grafika vytvorená pomocou MPlib dodatočne spracovaná v aplikácii, ktorá MPlib používa (napr. opakované vzory, priehľadnosť, vrstvy, unikódové texty pomocou OpenType písiem).
Summary:
The article informs about using METAPOST as a library (called MPlib in this context) for creating vector graphics in programs written in C, C++ or Lua languages. The article presents a few examples of extensions of the features of METAPOST (MPlib), which is possible if the graphics created by MPlib is post-processed in the application calling MPlib (e.g. tiling patterns, transparency, layers, unicode labels using OpenType fonts).
References:
[1] Bolek, Piotr: METAPOST and patterns. TUGboat, 1998, roč. 19, č. 3, s. 276–283; dostupné na http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb19-3/tb60bolek.pdf
[2] Budaj, Martin: METAPOST nielen na nakreslenie loga. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 1999, roč. 9, č. 4, s. 195–201. DOI 10.5300/1999-4/195 DOI 10.5300/1999-4/195
[3] Budaj, Martin, Mudrák, Stacho: Therion – Digital Cave Maps. Proceedings, 4th European Speleological Congress, Vercors, in: Spelunca, 2008, č. 33, s. 138 – 141, ISBN 978-2-900894-15-6; dostupné na http://therion.speleo.sk/downloads/tharticle-vercors-2008.pdf
[4] Hoekwater, Taco: MPlib API documentation. 2008, 21 s. Dostupné v zdrojovej distribúcii METAPOSTu u od verzie 1.090 (júl 2008).
[6] Clasen, Matthias: Pango. http://pango.org
Partner of
EuDML logo