Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
PostScript; L-systémy; fraktály; PostScript; (Lindenmayer) L-systems; fractals; unconventional programming languages
Summary:
I když se PostScript tradičně považuje za formát souborů pro popis grafiky, jedná se ve skutečnosti o plnohodnotný programovací jazyk rozšířený o grafické funkce. Jeho vyjadřovací schopnosti sahají mnohem dál než pouhý popis vektorové grafiky. PostScript umožňuje naprogramování řady různých druhů vypočtů, včetně složitých aritmetických operací. V tomto článku ukážeme jak používat rekurzivní funkce v PostScriptu k implementaci skupiny přepisovacích systémů nazývaných L-systémy. Pomocí těchto systémů můžeme psát jednoduché programy v PostScriptu, které kreslí jak klasické fraktály tak i zajímavé obrázky připomínající rostliny.
Summary:
Although we tend to think of PostScript as a file format used to describe graphics, it is in reality a full-fledged programming language with graphical capabilities. Thus, the power of PostScript goes far beyond that of simple vector-graphics formats. All sorts of computations can be programmed, including complex arithmetic calculations. In this paper, we show how to use recursive functions in PostScript to implement a family of rewriting structures known as L-systems. Based on these systems, one can write short PostScript programs that draw classic fractals and beautiful plant-like pictures.
References:
[1] Inc., Adobe: PostScript Language Reference. Adobe Systems Incorporated. Addison-Wesley, third edition, February 1999.
[2] Charpentier, Michel: Dragon Curve in PostScript. http://www.cs.unh.edu/~charpov/Programming/L-systems/simple-dragon.ps
[3] Charpentier, Michel: L-systems in PostScript. http://www.cs.unh.edu/~charpov/Programming/L-systems/plant2.ps
[5] Lund, Jim: DoodleTron (a L-system Iterator). http://elegans.uky.edu/jiml/lsystem/ls_index.html
[6] Prusinkiewicz, Przemyslaw, Lindenmayer, Aristid: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, 1990. MR 1067146
[7] Tišnovská, Pavel: L-systémy: přírodní objekty i umělé artefakty. http://www.root.cz/clanky/l-systemy-prirodni-objekty-i-umele-artefakty
[8] Weisstein, Eric W.: Dragon Curve. From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PrimeSpiral.html
[9] Weisstein, Eric W.: Lindenmayer Systems. Eric W. Weisstein. Lindenmayer Systems. From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/LindenmayerSystem.html
[10] Weisstein, Eric W.: Ulam's Spiral. From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PrimeSpiral.html
Partner of
EuDML logo